Shaktimaan (Title) Lyrics in English From  India first super heroi Shaktimaan (Title) Lyrics Shaktimaan (Title) Lyrics Shaktimaan shaktimaan shaktimaan Shakti shakti shaktimaan Shakti shakti shaktimaan Shakti shakti shaktimaan Shakti shakti shaktimaan Adbhut adamya saahas Ki pari bhaasa hai Ye mitati maanavta ki aasha hai Ye shrishti ki shakti ka vardaan hai Ye avtar nahi hai […]