Preet Ku Rog Garhwali Song Lyrics – Ashish chamoli

Preet Ku Rog Song Lyrics in hindi : its a composition which we Brought up in front of u all are inspired by a lovely track ‘Mor Sansaar’ Here you will see the pahadi feel.

Song Credits :-
Singer – Ashish chamoli , Akansha Nautiyal
starring – Khushi Ghatiyari Ashish Chamoli
Music by.- Yamanjeet mangoli (YJM)
Lyrics- JBN Dm Shaab

 

Preet Ku Rog Lyrics

सुरमियाली आख्यो मा
खट्टी मीठी बातयो मा
हाय कन तेरु यो
जादुय करयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

नखरियाली सनयु मा
रंगली ओंथेयू मा
ओथेर्यु मा
हा इ कन तेरु
मेर मन भर मेयु

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

भोरु सी रंग मतवेज्ञाइ मन अब
दबकोडूचा ख्यालोमा तेरा
कनुक बतो अब
हाल जिया कु
सुपनीया भी लुचि
लीगे तू मेरा
सुपनीया भी लुचि
लीगे तू मेरा

घुंगरयालि लटूय मा
छुमघन्दी हत्यो मा
घनबा के बात
जोग लाग्यो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
तवे बिन अब इक
घड नी रएंदु
प्रीत को तेरो
कन रोग लेगे
तेरी छुइ बस
टूप सूडदी रो मी
हसदी मुखुड़ी तेरी
आख्यो बसी गे
हसदी मुखुड़ी तेरी
आख्यो बसी गे

कुंदकयाली खुटयु मा
बजदी पेजाब्यू ना
हाय कम मेरु सोर बंदयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

जुयु मा धरी
छे जा बात लुकेगी
तेर सामड़ी आज
सब बोली आली
अपना मने की अब
तू भी बते दे
मेरो मने की
तिल सब जानी आली
मेरो मने की
तिल सब जानी आली

प्रीत का रंग मा
तेरा ही संग मा
सदी नी कहो मेरो
भाग जुडयू
तेरी सो
अब तेरी वे गयो
तेरी सो
अब तेरी वे गयो

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

माया मा तेरी उलझी गेयऊ
माया मा तेरी उलझी गेयऊ

Written by JBN Dm Shaab

This is the end of Preet Ku Rog song lyrics. If you find any mistake in lyrics of Preet Ku Rog Song, please send correct lyrics in comments